1

เมือง

แปดริ้ว

ประวัติของชื่อเมือง “แปดริ้ว” นั้นมีหลายที่มา เรื่องแรกเล่าขานกันว่า มาจากนิทานในชาดก เรื่อง“พระรถ-เมรี” ยักษ์ได้ฆ่านางสิบสองแล้วลากศพไปยังท่าน้ำ ในบริเวณที่เป็นคลอง“ท่าลาด” แล้ว ชำแหละศพออกเป็นริ้วๆ รวมแปดริ้ว แล้วทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาด เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า “แปดริ้ว” อีกความเชื่อหนึ่งว่า เป็นเพราะขนาดใหญ่ของปลาช่อนที่ชุกชุม ส่วนชื่อ “ฉะเชิงเทรา” นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านให้ความเห็นว่า “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ตามสภาพภูมิศาสตร์
2
สักการะหลวงพ่อพุทธโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัด สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ยอดฉัตรเป็นทองคำแท้ เป็นวัดอุภัยภาติการามหรือวัดซำปอกง เป็นที่ประดิษฐสถานของหลวงพ่อโต
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่น้ำบางปะกง
แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ หากพูดถึงจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีความหลากหลายในการท่องเที่ยว และไม่ไกลจากกรุงเทพนัก คงต้องนึกถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ เมืองแปดริ้ว ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าที่นี่มีของดีซุกซ่อนอยู่มากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม ฯลฯ รอให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและทำความรู้จัก
3
วัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเล่งฮกยี่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่พระประธานทำด้วยกระดาษซึ่งนำมาจากเมืองจีน วัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คำว่า เล่งฮกยี่ แปลว่า มังกรแห่งวาสนาหรือมังกรแห่งโชค ผู้คนจึงนิยมมาสักการะขอโชคลาภวาสนา ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่า วัดนี้อยู่ในตำแหน่งท้องมังกร ส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ ที่กรุงเทพฯ และหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่จังหวัดจันทบุรี
วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดโบราณอายุกว่า 100 ปี ริมฝั่งน้ำบางปะกง อาคารบ้านเรือนคงสภาพวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ช็อปและชิมอาหาร เลิศรส ขนมโบราณ ของแล่นโบราณ และสินค้าขึ้นชื่อมากมาย ตลาดจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4
การไปขอพรพระพิฆเนศที่วัดสมานรัตนาราม สักการะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยผู้ขอพรจะกระซิบที่หูหนูมุสิกะ ต้นห้องขององค์พระพิฆเนศให้ช่วยบอกว่าขอพรสิ่งใด จะได้สมปราถนา
วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อุโบสถเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ความสูงประมาณ 96 เมตร บริเวณชั้น 2 ประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัด คือ เสาโบสถ์ขนาด 3 คนโอบ ชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อ 5 พี่น้ององค์จำลอง และปัจจุบันได้มีการจัดสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นพระพิฆเนศปางนั่งประทานพรหน้าตักกว้าง 19 เมตร สูง 40 เมตร
5
ตกเย็นแวะรับประทานอาหารอร่อยๆกันที่ตลาดน้ำบางคล้า มีอาหารให้เลือกทั้งคาวหวาน และของใช้อีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวมาชิมและช็อปเป็นของฝาก
ตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี
ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ตลาดโบราณนครเนื่องเขตอายุ 134 ปี ซึ่งยังคงวิถีชิตริมสองฝั่งคลองเอาไว้ บรรยากาศสบายๆ ชายน้ำไม่แออัด มีอาหารให้รับประทานทั้งคาวหวาน ขนมโบราณ ของฝากที่ระลึก ส่วนตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี
6
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ป่าอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายแห่งภาคตะวันออก แหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง พื้นที่ป่ามีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่กันอย่างมากมาย นอกจากนั้นยังมีน้ำตกเขาอ่างฤาไนที่สวยงาม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำตกเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
มินิมูราห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หากชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขอแนะนำ “มินิมูราห์” ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูราห์ในรูปแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัยให้ความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินของกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำพิซซ่าชีสนมมูร่าห์ พร้อมชิมหลากหลายเมนูจากชีสมอสซาเรลล่า ตบท้ายด้วยให้อาหารสัตว์เลี้ยงแสนรู้
7
สถานที่ๆผู้ที่บูชาพระพิฆเนศไม่ควรพลาดคือ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ สักการะพระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อโลหะสำริดปางสัมฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา องคืใหญ่ที่สุดในโลก จุดเด่นอยู่ที่มีพระหัตถ์ 4 กรแต่ละกรถือผลไม้ ทั้งมะม่วง อ้อย ขนุน ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พระบาทมีหนูถือขนมโมทกะ ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน สามารถอธิฐานขอพรได้ตามปรารถนา
  • ติดตามพวกเรา :
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา