1

อำเภอ

แปลงยาว

อำเภอแปลงยาวเป็นอำเภอที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงการการท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก แต่ทางด้านการเกษตรอำเภอแปลงยาวเป็นแหล่งการเกษตรที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของคนในวงการเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยวของที่นี่จึงเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นส่วนใหญ่ สถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปสัมผัสด้วยตนเอง
อำเภอเเปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
สวนเพชรสำโรง ที่ผลิตและจัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งออกรายใหญ่ของเมืองแปดริ้ว โดยเจ้าของสวนมีการวางแผนการปลูกอย่างมีระบบขั้นตอน มีการนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
สวนเพชรสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวนสาธิตเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สวนสาธิตเกษตร ของกลุ่ม OTOP อำเภอแปลงยาว ที่มีน้ำหมักชีวภาพคุณภาพดีจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ ปุ๋ยหมักของที่นี่ทำให้ผลผลิตงอกงามดี มีขนาดใหญ่กว่าท้องตลาดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงที่มีขนาดใหญ่กว่ามะพร้าว และขนุนยักษ์ เป็นต้น สวนสาธิตมีการสอนการทำการเกษตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีผลไม้สดๆจากต้นให้ได้ทดลองชิม ทั้งสนุก อร่อยและได้ความรู้ในคราวเดียวกัน
3
ฟาร์มเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย มูราห์ฟาร์มได้นำต้นแบบการพัฒนาการจัดการฟาร์มจากประเทศอิตาลี ที่เลี้ยงแบบออร์แกนิค การเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ น้ำนมมูร่าห์มีคุณค่าทางสารอาหารสูง น้ำนมจากฟาร์มมูร่าห์ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการว่ามีคุณภาพดีที่สุด ทั้งรสชาติที่เข้มข้นหวานมันและอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
มูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีช่วงรำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีที่น่าสนใจ
นอกจาการเกษตรอำเภอแปลงยาวยังมีประเพณีที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีช่วงรำ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้าน ชาวไทยเชื้อสายเขมรได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้ว บริเวณตำบลหัวสำโรง
4
การละเล่น
ประเภทของการละเล่นของช่วงรำ เช่น การเล่นชักเย่อ สะบ้า รวมถึงการสวดคฤหัสถ์ การละเล่นจะเริ่มขึ้นหลังจากทำบุญบนศาลาวัดเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะพากันไปที่ลานวัดยึดโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่หลบร้อนและเล่นช่วงรำ เพื่อรอเวลาสรงน้ำพระในตอนเย็น โดยจะจัดขึ้นใน วันที่ 12 - 14 เมษายน ของทุกปี
  • ติดตามพวกเรา :