1

อำเภอ

ราชสาส์น

ผู้คนส่วนใหญ่ในอำเภอราชสาส์นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดำรงวิถีชีวิตสงบสุขเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตำนานของอำเภอราชสาส์น มาจากถ้ำนางสิบสองในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี ที่นางสิบสองถูกนางยักษ์สนธมารจับมาขังไว้ ถ้ำนางสิบสอง เป็นบ่อศิลาแลงลึกลงไปในดินมีน้ำเอ่อเกือบเต็ม มีคำบอกเล่าว่าสามารถเดินทางตามโพรงนี้ไปทะลุที่ลานพระรถชนไก่ในบริเวณไม่ไกลกันนักได้
ถ้ำนางสิบสอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
ศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกแคนตาลูประบบปิด หรือระบบโรงเรือนโดยมีคุณเขมนิจ แก้วมณีเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้ความรู้การปลูกแคนตาลูปในกระถาง ใช้ระบบน้ำหยด และใช้ขุยมะพร้าวในการปลูกลงในกระถางพลาสติก ทำให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ รสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาด
สวนเพชรรัตน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกษตรกรดีเด่น
หากมาที่อำเภอราชสาส์นให้ลองแวะไปพบกับคุณสุวัฒน์ สุธีพันธุ์นุวัตร เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2551 ด้วยรางวัลที่ได้มาจากการทำไร่นาสวนผสมดีเด่น เพื่อเรียนรู้วิธีการทำนาให้ได้ผลผลิตที่ดี และการทำสวนที่สามารถส่งผลผลิตไว้กินและขายทำให้สามารถมีรายได้จากการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
4
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ประเพณีที่สำคัญของชุมชน ต.ดงน้อย มีเชื้อสายเขมร ได้แก่ พิธีเซ่นยายตา ประกอบพิธีกรรมในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การจัดงานจะเริ่มพิธีในช่วงเย็น โดยจัดเตรียมอาหารคาวหวาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกบ้านแต่ที่ต้องมีคือขนมกระยาสารทและข้าวต้มเขมร เหล้า ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน หมาก พลู ขันน้ำมนต์ หวี ตะเกียง กระจก เสื้อผ้า 2 ชุด หมอน 2 ใบ ผ้าห่ม 2 ผืน เมื่อเตรียมของครบ ถึงเวลาก็จัดทำพิธี วันรุ่งขึ้นคือวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 11 ช่วงเช้ามืดเป็นการส่งยายตากลับ
  • ติดตามพวกเรา :