1

อำเภอ

สนามชัยเขต

อำเภอสนามชัยเขตมีคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “ผ้าไหมทอมือ เลื่องชื่อยางพารา ล้ำค่าหลวงปู่คง” แสดงให้เห็นถึงของดีที่ขึ้นชื่อของอำเภอ แต่ไม่เพียงเท่านั้น อำเภอสนามชัยเขตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้อีกมากมายที่หลายคนอาจยังไม่เคยทราบ
อ่างเก็บน้ำคลองระบม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
สักการะวัดพระธาตุวาโย หรือวัดห้วยน้ำทรัพย์ ด้านหน้าวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ภายในมีเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระเบื้องสีเหลือง น้ำเงินและขาว งดงามแปลกตา ด้านในมีพระพุทธรูปจำนวนมากและภาพสีน้ำมันเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ
วัดพระธาตุวาโย จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ้าไหม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ของดีอำเภอสนามชัยเขต
ของดีอีกอย่างของอำเภอสนามชัยเขตคือผ้าไหม ที่อำเภอสนามชัยเขตมีกลุ่มปลูกหม่อน – เลี้ยงไหม - ทอผ้าไหม บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน หมู่บ้านนี้ทอผ้าไหมกันมานาน ในอดีตมีลวดลายที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นักจนเมื่อโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เข้ามาแนะนำและจัดอบรม ปัจจุบันผ้าไหมทอมือกลายเป็นของดีประจำอำเภอสนามชัยเขตไปแล้ว
3
ประเพณีบุญข้าวจี่
ประเพณีบุญข้าวจี่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้ริเริ่มไว้ให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยเครื่องสักการะ ประกอบด้วย ข้าวจี่ ข้าวหลาม อาหารคาวหวาน และเหล้าขาว
ประเพณีบุญข้าวจี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่างเก็บน้ำคลองระบม จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่างเก็บน้ำคลองระบมซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแคมป์ ตกปลา เล่นน้ำ หรือขี่จักรยานชมทัศนียภาพที่สวยงาม
4
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้านเป็นสถานที่ที่ตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อสังคม ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรรักษาโรค ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและมีอาณาเขตประมาณ 10 ไร่ นอกจากนั้นยังมีบ้านทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องว่าว ภายในบ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นอกจากนั้นยังมีบ้านทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องว่าว ภายในบ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน มียุ้งข้าวจำลอง อุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว เยาวชนและบุคคลที่สนใจสามารถมาเข้าค่ายพักแรมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตพึ่งพาตนเองแบบธรรมชาติ
  • ติดตามพวกเรา :
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา